HRM support

Hoe goed uw bedrijf ook gaat, uw mensen kunnen altijd nog beter. De constante zoektocht naar optimalisatie van uw bedrijfsprestatie door het voeden en verbeteren van uw medewerkers en hun performance vraagt veel aandacht. De evidente samenhang tussen beide moet steeds opnieuw en steeds weer anders en vernieuwend verteld worden.

Uw mensen ZIJN het bedrijf, dat weet u. Maar uw mensen eten ook van het bedrijf en zij moeten daar op positieve en opbouwende wijze aan herinnerd worden. Één bedrijf, één met het bedrijf, één doel. Of dat nu over het geheel of delen daarvan gaat, u wilt samen vooruit.

Onze coaches en trainers staan dicht op mens en organisatie,  zijn betrokken en motiverend. Zij bepalen met u de doelen en middelen en verzorgen een maatwerktraining en begeleiding van uw mensen, zodat onze prestatie hun prestatie wordt.

Trainingen:

Wij verzorgen kortlopende, enkelvoudige trainingen gebaseerd op direct formuleerbare leerdoelen. Het lesmateriaal wordt, in samenwerking met u,op maat per vraag of situatie door ons ontwikkeld.

Scholing:

Wij verzorgen periodieke scholingstrajecten met complexere inhoud of meervoudige doelstellingen. Het lesmateriaal wordt, in samenwerking met u, door ons op maat per traject en op basis van leerdoelen ontwikkeld.

Coaching:

Bij individuele toekomstgerichte vraagstukken coachen en begeleiden wij medewerkers individueel of in kleinschalige begeleidingstrajecten. Bij problemen in de samenwerking binnen een groep bieden wij mediation en begeleiding naar verbetering, overplaatsing of ontslag.