Marksmen Groep is de handelsnaam van de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid “Coöperatie Marksmen Groep U.A.”, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Het is een samenwerkingsverband van professionals die hun activiteiten al dan niet in de vorm van een rechtspersoon uitoefenen. De leden van de coöperatie aanvaarden en voeren slechts opdrachten uit na acceptatie van de algemene voorwaarden. De leden van het samenwerkingsverband voeren hun activiteiten zelfstandig en voor eigen rekening en risico uit. Marksmen Groep dan wel haar aangesloten leden aanvaarden nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van een van haar leden.